15 câu nói tiếng Anh thắp sáng năm mới của bạn

Một năm mới nữa lại tới. Hãy để những câu nói dưới đây tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cuộc sống của bạn!

1. Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one. – Brad Paisley

Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang tốt đẹp.

2. Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering, “It will be happier”. – Alfred Lord Tennyson

Hy vọng mỉm cười trước bậc thềm của năm mới và thì thầm: “Rồi sẽ hạnh phúc hơn”.

Ảnh: pixabay.com

3. If you asked me for my New Year Resolution, it would be to find out who I am. – Cyril Cusack

Nếu bạn hỏi về quyết tâm trong năm mới của tôi, đó là khám phá ra: Tôi là ai.

4. Chase your dreams but always know the road that will lead you home again. – Tim McGraw

Theo đuổi ước mơ nhưng đừng quên đường về.

5. The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals. – Melody Beattie

Năm mới đứng trước chúng ta như một chương mới của cuốn sách chờ được viết. Chúng ta có thể góp phần viết lên câu chuyện hay bằng cách đặt ra các mục tiêu.

6. Just a new bloom spreads fragrance and freshness around. May the new year add a new beauty and freshness into your life. – Unknown Author

Hãy là một bông hoa mới đầy sức sống và tỏa hương thơm ngát. Chúc bạn năm mới thêm vẻ đẹp mới và sức sống mới.

7. Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on, with all the wisdom that experience can instill in us. – Hal Borland

Ngày cuối năm không phải kết thúc cũng không phải khởi đầu mà nó là một sự tiếp tục, với tất cả những thông thái mà kinh nghiệm đã khắc họa lên chúng ta.

Ảnh: pixabay.com

8. Forget the pains, sorrows, and sadness behind. Let us welcome this New Year with big smile. – Unknown Author.

Hãy quên đi những nỗi đau, tổn thương và nỗi buồn đằng sau. Chúng ta hãy đón năm mới này với nụ cười lớn nhé.

9. For last year’s words belong to last year’s language. And next year’s words await another voice. – T.S. Eliot

Lời của năm cũ thuộc về năm cũ. Những lời của năm mới chờ đợi thanh âm mới.

10. Every tomorrow is an outcome of what I do today, and the beauty of it all is that today is happening all the time. – Craig D. Lounsbrough

Mỗi một ngày mai là kết quả cho những gì tôi làm hôm nay và vẻ đẹp của kết quả ấy là ngày hôm nay đang diễn ra mãi mãi không ngừng.

11. The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul. – G.K.Chesterton

Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.

12. No matter how long the winter, spring is sure to follow. – Proverb

Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn tiếp nối.

Ảnh: pixabay.com

13. A new year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within. – Unknown Author

Một năm mới đang mở ra – như một nụ hoa với những cánh hoa xếp lại phô ra vẻ đẹp ẩn chứa bên trong.

14. We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day. – Edith Lovejoy Pierce

Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó. Quyển sách có tên là Cơ Hội và chương đầu tiên là Ngày Đầu Năm.

15. Even though life presented to you various obstacles and hurdles, be proud that you managed to overcome all and cross the bridge to another new year. May you continue to be this firm and win over all shortcomings! – Unknown Author

Mặc dù cuộc sống mang đến cho bạn nhiều trở ngại và rào cản khác nhau, hãy tự hào rằng bạn đã vượt qua được tất cả và bước lên cây cầu tới một năm mới. Bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ và chiến thắng tất cả những thiếu sót!

Trúc Mai (Tổng hợp)

Tags:
Chiêm ngưỡng 15+ kiệt tác của tạo hóa

Chiêm ngưỡng 15+ kiệt tác của tạo hóa

Trên hành tinh chúng ta có rất nhiều những kiệt tác thiên nhiên độc đáo mà bạn sẽ không thể tin cho đến khi được tận mắt nhìn thấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất