Việt Nam bàn giao hai bộ hài cốt lính Mỹ

Việt Nam bàn giao hai bộ hài cốt lính Mỹ

Việt Nam bàn giao hai bộ hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh, được phát hiện vào đợt tìm kiếm chung thứ 154 tại tỉnh Vĩnh Phúc.