Rùng rợn những điều kỳ bí liên quan đến tam giác quỷ Bermuda?

Rùng rợn những điều kỳ bí liên quan đến tam giác quỷ Bermuda?

‘Tam giác quỷ’ Bermuda vẫn là một dấu hỏi lớn đối với các nhà khoa học và là nỗi khiếp sợ của nhiều tàu thuyền.

1