Vì sao người Việt dù khá, giàu vẫn di cư ra nước ngoài ?

Vì sao người Việt dù khá, giàu vẫn di cư ra nước ngoài ?

Bằng cách tăng cường ưu thế quốc gia, biến tổ quốc trở thành đất lành, đất hứa thì dòng người di cư chắc chắn sẽ ít hơn dòng người trở về.