Bà ‘triệu phú nông dân gốc Việt trên xứ Mỹ

Bà ‘triệu phú nông dân gốc Việt trên xứ Mỹ

Hơn 6 giờ sáng, khi sương còn chưa kịp tan trên lá cây, bà Bộc, một “triệu phú nông dân” đã bắt đầu ngày làm việc trong vườn rau bạc triệu rộng hơn 2 mẫu ở thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Mỹ.