Việt kiều ước mong 'năm mới, bình thường cũ'

Việt kiều ước mong 'năm mới, bình thường cũ'

Trải qua hai năm Covid-19 ở nước ngoài, nhiều Việt kiều xa xứ hy vọng năm 2022 sẽ trở lại "bình thường cũ" để có thể về thăm quê hay ổn định việc kinh doanh.