10 quán ăn Việt Nam nổi tiếng trên đất Mỹ

10 quán ăn Việt Nam nổi tiếng trên đất Mỹ

Nước Mỹ, nơi định cư cùa hàng triệu người Việt tha hương . Người Việt đi đến đâu mang theo những món ăn quốc hồn quốc tuý đi theo đó, và truyền bá những món ăn ngon cho người dân địa phương cùng thưởng thức . Sau đây là những nhà hàng Việt nổi tiếng trên đất Mỹ.