Home  » 
Đời Sống  » 
Mẹo giữ đồ có giá trị an toàn khi đi máy bay

Mẹo giữ đồ có giá trị an toàn khi đi máy bay

Mặc dù đã có những khuyến cáo từ phía các hãng hàng không, tuy nhiên, tình trạng khách đi máy bay lục lọi và trộm tài sản, tiền trong hành lý xách tay của khách đi máy bay vẫn đang diễn ra.