Home  » 
Con gái Đức Tiến ngây thơ làm điều này cho người bố quá cố khi ra thăm mộ

Con gái Đức Tiến ngây thơ làm điều này cho người bố quá cố khi ra thăm mộ

Con gái Đức Tiến được mẹ cho ra thăm mộ bố để bày tỏ nỗi nhớ.