Thanh niên Mỹ tin ông Trump là 'người giải cứu nền kinh tế'

Thanh niên Mỹ tin ông Trump là 'người giải cứu nền kinh tế'

Isayah Turner không ngại lái xe nhiều giờ và chờ đợi dưới mưa lạnh chỉ để được gặp Trump, người mà anh tin có thể thay đổi nền kinh tế Mỹ.