Những trường hợp cấm nhập cư vĩnh viễn ở Mỹ , không được xin ân xá

Những trường hợp cấm nhập cư vĩnh viễn ở Mỹ , không được xin ân xá

Đương đơn xin định cư tại Mỹ có thể sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ nếu rơi vào những trường hợp bị cấm nhập. Trong trường hợp này, đương đơn có thể có cơ hội để nộp đơn xin ân xá cho hình phạt cấm nhập cảnh này bằng cách nộp đơn I-601.

1