Sự cố phơi bày sự phụ thuộc của thế giới vào Facebook

Sự cố phơi bày sự phụ thuộc của thế giới vào Facebook

Quan chức Mỹ và Trung Quốc thống nhất tổ chức họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo vào cuối năm nay nhằm cải thiện quan hệ song phương.

$(document).ready(function(){ sticky('#sticky_125','footer'); });