» 
Tôi từng bị từ chối visa Mỹ, xin lại có khó không?

Tôi từng bị từ chối visa Mỹ, xin lại có khó không?

Cách đây một năm, tôi định đi du lịch một mình đến Mỹ nhưng bị trượt visa.