Home  » 
Vẫn còn hạn Visa nhưng tôi quyết về Việt Nam: Du học trời Tây có gì đâu, toàn những điều ngang trái, ai dự định đi thì phải cân nhắc thật kỹ

Vẫn còn hạn Visa nhưng tôi quyết về Việt Nam: Du học trời Tây có gì đâu, toàn những điều ngang trái, ai dự định đi thì phải cân nhắc thật kỹ

Bạn tôi vẫn hỏi là Visa vẫn còn sao không ở lại Úc thêm, tôi thì nghĩ thế là đủ. Nước Úc có gì đâu, toàn những điều ngang trái. Ai dự định sang Úc thì phải cân nhắc thật kỹ. Chuẩn bị về rồi nên cũng không thấy có gì để mất nên viết liều.

1