Dân biểu Andy Biggie: Trao đổi DACA để tài trợ cho bức tường biên giới có thực sự tốt?

Việc ân xá DACA cho việc tài trợ tường biên sẽ dẫn đến các khoản trợ cấp rộng hơn theo thời gian. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng bức tường biên giới sẽ được tài trợ và hoàn thành đầy đủ.

Tôi đã nghe một số đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với việc trao đổi mậu dịch DACA với giá 5 tỷ đô la cho an ninh biên giới. Có một số vấn đề mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra: thành viên của DACA là không ổn định và vì vậy, thuật ngữ ‘an ninh biên giới’ cũng là vô định hình.

Vấn đề khó hiểu nhất là khái niệm rằng một thỏa thuận như vậy sẽ xử phạt hành vi bất hợp pháp, từ đó sẽ dẫn đến các khu vực bầu cử mới có vị trí tương tự và cũng sẽ yêu cầu ân xá. Nền tảng đạo đức cao đối với sự tôn trọng luật pháp sẽ bị mất, và chúng ta chắc chắn sẽ thấy ân xá được cấp cho một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp, thường xuyên.

DACA đề cập đến người nhập cư bất hợp pháp. Đây là những đứa trẻ ban đầu được mang hoặc gửi bất hợp pháp ở đây và bây giờ hầu hết là người lớn. Một phần của DACA đề cập đến hành động trì hoãn trục xuất đối với những người nhập cư bất hợp pháp này. Chính quyền Obama đã hoãn các hình phạt đối với dân số DACA trái với luật pháp bằng cách tạm dừng trục xuất và các hành động pháp lý khác.

Khoảng 800.000 người nộp đơn xin tham gia DACA. Ngay lập tức, 40.000 người được phát hiện là không đủ điều kiện, trong khi 70.000 người khác đủ điều kiện với một cách dễ dàng hơn để định cư tại Hoa Kỳ.

Điều đó có nghĩa là dân số DACA còn lại là khoảng 690.000.

Nhưng ở đây, với vấn đề đó: những người nhập cư bất hợp pháp đã tiếp tục đưa trẻ em vào nước này kể từ năm 2012. Trên thực tế, số trẻ em được gửi hoặc đưa bất hợp pháp vào nước này đã tăng lên. Các phe ủng hộ ân xá sẽ đưa ra một lập luận về sự tương xứng rằng việc cắt giảm năm 2012 là không công bằng và chúng ta nên cho phép những đứa trẻ sau năm 2012 có thể nhận được ân xá tương tự cho người DACA ban đầu. Đó là 1 đến 2 triệu người khác. Hợp pháp hóa nhóm DACA đầu tiên chắc chắn sẽ dẫn đến ân xá cho nhóm thứ hai.

Và những gì cha mẹ đã đưa hoặc gửi dân số DACA đến Mỹ ngay từ đầu? Tôi đã gặp nhiều người tham gia DACA. Mỗi người muốn nhận được địa vị pháp lý (mặc dù ít người đã cố gắng để phù hợp với hàng triệu người đang cố gắng vào nước này một cách hợp pháp), nhưng họ cũng muốn cha mẹ, anh chị em của họ và những người thân khác được ân xá. Đó là một vài triệu người khác.

Tổng cộng của ba nhóm này ít nhất là 5 triệu người.

Tôi dự đoán rằng việc ân xá DACA cho việc tài trợ tường biên sẽ dẫn đến các khoản trợ cấp rộng hơn theo thời gian. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng bức tường biên giới sẽ được tài trợ và hoàn thành đầy đủ.

Mục tiêu là để có được một bức tường biên giới và mang lại cảm giác an toàn hơn cho đất nước này. Tôi không tin rằng việc ân xá cho một lời hứa tài trợ cho bức tường biên giới sẽ khiến bức tường được xây dựng hoặc mang lại sự an toàn lâu dài cần thiết mà chúng ta cần. Hợp pháp hóa hành vi bất hợp pháp phục vụ như một sự khuyến khích cho nhiều hành vi tương tự thay vì ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp.

Chính phủ đóng cửa một phần đã đặt câu hỏi lên mũi quốc gia. Và từ bỏ ân xá cho bức tường là một món hời tồi tệ.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Trump cảnh báo việc đóng cửa có thể kéo dài nhiều năm, và ông có thể tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để xây dựng bức tường biên giới

Trump cảnh báo việc đóng cửa có thể kéo dài nhiều năm, và ông có thể tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để xây dựng bức tường biên giới

Tổng thống Trump đã cảnh báo đảng Dân chủ rằng việc đóng cửa chính phủ một phần có thể kéo dài "nhiều năm" và nói rằng ông thậm chí có thể tuyên bố một "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và bỏ qua Quốc hội nếu cần thiết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất