‘Hoàng đế ăn xin’ gặp quý nhân; Tổng thống lâm nạn Trời phù hộ?

Bậc đại đức mang mệnh Trời ắt có Trời phù hộ, việc dữ hóa lành, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Cựu Tổng thống Trump phải chăng là một người như thế?

22:32 08/06/2023

Sau bài viết của báo dẫn lời nhà tử vi học, Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng về lá số “Chân mệnh Thiên tử” của Cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều độc giả đã bày tỏ sự tin tưởng và tâm đắc, một số khác thì hoài nghi về tính chính xác của lời tiên đoán trên. Dĩ nhiên, đây là một khoa trong Huyền học phương Đông cổ đại, trong lịch sử đã xuất hiện nhiều linh ứng, nhưng lại khó lòng giải thích bằng tư duy khoa học hiện đại, nên xuất hiện những nghi hoặc âu cũng là điều dễ hiểu.

Mỗi độc giả có nhận định riêng của mình, còn trong bài viết hôm nay, xin được hầu quý vị một điển tích thú vị trong kho tàng văn hóa phương Đông. Điển tích này cũng nói về một nhân vật có lá số tử vi mang nhiều nét tương đồng với Tổng thống Trump, trong thời khắc gian nan nhất ông bị đói khát phải đi ăn xin, nhưng kịp thời có quý nhân phù trợ; sau này quả nhiên lên ngôi Hoàng đế, mở ra một triều đại huy hoàng trong lịch sử. 

Trần Đoàn lão tổ xem thiên văn và tử vi biết trước Hoàng đế tương lai đang gặp nạn

Tử vi là môn bói mệnh linh nghiệm huyền bí, được tổng hợp và hệ thống lần đầu tiên bởi Hy Di Lão tổ Trần Đoàn, sống vào thời Bắc Tống. Tiên sinh họ Trần, húy là Đoàn, tự Hy Di, người đất Hoa Sơn, ngày nay về phía Nam huyện Hoa Âm tỉnh Thiểm Tây. Khi ra đời tiên sinh bị đẻ non tháng, nên mãi hai năm mới biết đi, thuở nhỏ thường đau yếu liên miên. Năm tám tuổi, tiên sinh tỏ rõ năng khiếu thiên bẩm nên được thân phụ hết lòng truyền dạy cho khoa Thiên văn và Lịch số.

“Tử vi chính nghĩa – Hy Di liệt truyện” có chép: Một hôm, tiên sinh dẫn đệ tử ra sân xem Thiên văn, chợt kêu lên rằng:

– Kìa quái lạ không?

Đệ tử xúm lại nhìn theo tay tiên sinh chỉ thì thấy sao Tử Vi và sao Thiên Phủ đi vào địa phận của sao Phá Quân và Hóa Kỵ, mà ánh sáng chiếu xuống núi Hoa Sơn.

Tiên sinh nói :

– Tử Vi, Thiên Phủ là đế tượng, tức là vua. Tử Vi bao giờ cũng đi trước, Thiên Phủ bao giờ cũng theo sau. Đây tức là anh em một gia đình nào đó, đang buổi hàn vi, sau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang, ngôi vị tới đế vương. Phá Quân là hao tinh chủ nghèo đói, Hóa Kỵ chủ bần hàn, kêu xin. Phá ngộ Kỵ thì nghèo đói phải đi ăn mày. Tử, Phủ gặp Phá, Kỵ tức hai vị Thiên tử chưa gặp thời phải đi ăn xin. Tất cả chiếu xuống Hoa Sơn, thì hai vị Thiên tử sẽ qua đất Hoa Sơn ăn xin. Vậy ngày mai các người theo ta xuống núi, giúp cho vị anh hùng vị ngộ, đang gặp lúc khốn quẫn.

Đệ tử thưa:

– Chúng con nghĩ: nhân lúc Thiên tử chưa gặp thời, ta nên cho người vay nợ, để mai đây có dịp đòi nợ cứu giúp dân nghèo.

Tiên sinh đồng ý. Hôm sau thầy trò xuống chân núi thấy một đoàn người chạy loạn đi qua. Tiên sinh để ý đến một thiếu phụ gánh hai chiếc thúng, trong mỗi thúng có một đứa trẻ khôi ngô, dung quang khác thường. Tiên sinh biết hai đứa trẻ này ứng vào sao Tử, Phủ trên trời đây. Mới hỏi thiếu phụ:

– Bà ơi! Bà có mệt lắm không? Bà gánh hai vị Thiên tử đi đâu vậy?

Thiếu phụ đặt gánh xuống thưa:

– Con tôi đó, đứa lớn tên Triệu Khuông Dẫn, đứa nhỏ tên Triệu Khuông Nghĩa. Từ sáng đến giờ chúng đói không có gì ăn. Tiên sinh bố thí cho chút đồ ăn được không?

Tiên sinh đáp:

– Tôi xem thiên văn thấy dung quang hai con bà khác phàm. Bà có nhớ ngày giờ sinh của chúng không?

Thiếu phụ cho ngày giờ năm sinh của hai con. Tiên sinh tính số Tử Vi, thấy cách của Khuông Dẫn là Tử, Phủ, Vũ, Tướng được Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc củng chiếu. Ngặt đại hạn đang gặp Kiếp, Kỵ nên nghèo khó. Số của Khuông Nghĩa là Thiên Phủ lâm Tuất, ngộ Tả, Hữu, Khoa, Quyền đại hạn cũng đang gặp Kiếp, Kỵ nên nghèo khó. Tiên sinh nói với học trò:

– Hai đứa trẻ này là chân mạng đế vương, khi đại hạn đi đến gặp Khôi, Việt, Xương, Khúc, là lúc thành đại nghiệp đấy. Ta phải giúp đỡ mới được, hầu mua lấy cảm tình, lúc Thiên tử gặp thời, có thể nhân đó giúp dân vậy.

Tiên sinh nói với thiếu phụ:

– Tôi tính số thấy hai con bà sau đều làm vua. Khi đã làm vua rồi, thì tất cả giang sơn vạn dặm đều của con bà cả. Vậy bà bán cho tôi dải núi Hoa Sơn này lấy tiền mà tiêu.

Thiếu phụ tưởng ông đạo sĩ điên khùng nên mới đòi mua cả dải núi. Bà đồng ý bán. Bởi bà không biết chữ, nên xé vạt áo hai con quấn vào đôi đũa, nhét trong một ống đũa, coi như văn tự trao cho Hy Di tiên sinh và nhận mười nén vàng.

Năm 960, Triệu Khuông Dẫn thống nhất giang sơn, lên ngôi vua lập ra nhà Tống, sau là Tống Thái Tổ. Niên hiệu Càn Đức nguyên niên (963), quan trấn thủ vùng Hoa Sơn dâng biểu về triều rằng:

– Có một đạo sĩ tên Trần Đoàn, tự Hy Di bao dưỡng dân chúng không nộp thuế. Đạo sĩ nói rằng: Hoa Sơn là đất riêng của ông, đã được nhà vua bán cho rồi.

Tống Thái Tổ không nhớ chuyện cũ, nổi giận, sai bắt Hy Di tiên sinh vào triều trị tội. Nhưng quan địa phương rất kính trọng tiên sinh, không dám trói, còn đưa lừa cho tiên sinh cưỡi để vào kinh. Tiên sinh được giải vào triều kiến.

Thái Tổ hỏi:

– Đạo sĩ cũng phải tuân theo phép nước chứ? Hà cớ phao ngôn nói rằng đã mua đất của triều đình?

Tiên sinh đáp:

– Năm nay tôi đã trên 70 tuổi đâu dám nói dối. Luật lệ của bệ hạ là: Đời cha mẹ vay nợ, thì đời con phải trả. Trước đây Thái hậu qua Hoa Sơn, có bán cho bần đạo toàn vùng này lấy mười nén vàng. Văn tự vẫn còn đây.

Tiên sinh xuất trình ống đũa và vạt áo. Thái Tổ truyền đem vào hậu cung hỏi Thái hậu. Thái hậu nhớ chuyện cũ vội kêu lên:

– Vị Thần Tiên ở núi Hoa Sơn đây mà, người đã cứu nạn cho nhà ta xưa đây.

Thái hậu kể chuyện xưa. Thái Tổ và triều thần kinh sợ về tài tiên tri của tiên sinh, vội tạ lỗi, lưu tiên sinh lại kinh, kính như bậc thầy. Tống Thái Tổ hỏi tiên sinh về khoa Tử vi, tiên sinh rút ra trong bọc tập sách nhỏ đề “Tử vi chính nghĩa” trao cho Thái Tổ. Cuối cùng, tiên sinh dâng lên Thái Tổ một câu khi dùng tập sách này, đó là:

“Chữ Nhân, đừng nên dùng vào những việc ác độc, tổn âm đức”.

Tiên sinh được các quan xin coi Tử vi. Họ chỉ việc biên ngày sinh, tháng sinh, năm sinh và giờ sinh, tiên sinh sẽ kêu ra vị đó đang giữ chức vị gì trong triều, cùng sự lập thân ra sao, cuối cùng sự nghiệp sẽ kết thúc như thế nào. Triều thần không ai mà không kính phục.

Tổng thống Trump gặp đại nạn không chết, tất có phúc lớn

Trong câu chuyện trên, Trần Đoàn lão tổ xem ngày giờ sinh, thấy cách của Triệu Khuông Dẫn là Tử, Phủ, Vũ, Tướng được Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc củng chiếu, nên chắc chắn ông là chân mệnh Thiên tử, dù bấy giờ Khuông Dẫn chỉ là một cậu bé nghèo phải tha hương theo mẹ ăn xin.

Lại nói, dựa trên ngày giờ sinh của Tổng thống Donald Trump là 14/6/1946 lúc 10h54 phút sáng, tức ngày 15 tháng 5 năm Bính Tuất, Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng cũng luận giải rằng: Tổng thống Trump mệnh Thổ, cục Thổ, mệnh thân đồng cung, bộ sao chính là Tử – Phủ – Vũ – Tướng tức là Đế vương tinh – chúa tể các vì sao, mà người mệnh Thổ mới hưởng được cái tốt của bộ sao đó. GS Nguyễn Lý Tưởng kết luận chắc nịch rằng: ‘Tổng thống Trump là chân mệnh đế vương, nhất định sẽ tái đắc cử’. 

Lời tiên đoán này có chính xác hay không, thời gian sẽ sớm trả lời. Nhưng người xưa tin rằng, “Chân mệnh đế vương” là người vâng mệnh Trời trị vì thiên hạ, vì họ phải thực hiện sứ mệnh to lớn nên trong thời khắc nguy nan luôn có Trời Phật trợ giúp, như cái cách Tống Thái Tổ đã gặp được ân nhân là Hy Di lão tổ Trần Đoàn.

Năm 2018, một cựu binh hải quân Mỹ đã bị bắt và thú nhận từng gửi thư mang theo hóa chất kịch độc – Ricin cho Tổng thống Trump và các thành viên trong chính phủ của ông. Năm 2020 lại một “Bức thư Ricin” được gửi tới đương kim Tổng thống Donald Trump, nghi phạm đã bị các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ.

Michael Sandford, 20 tuổi, bị bắt hôm 18/6/2020 tại một sòng bài ở Las Vegas, Mỹ trong buổi mít tinh của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Bồi thẩm đoàn buộc tội Sandford gây rối trật tự công cộng, cướp súng và có ý định dùng súng ám sát ông Donald Trump.

Ngày 11/8 truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump được các mật vụ cấp tốc đưa khỏi phòng họp báo tại Nhà Trắng, ngay sau khi có một vụ nổ súng bên ngoài.

Và khi chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày tuyển cử Tổng thống Mỹ thì Tổng thống Trump bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, nhưng chỉ sau 3 ngày đã hồi phục sức khỏe và quay về Nhà Trắng tiếp tục chiến dịch tranh cử. 

Chưa kể trong suốt 4 năm nhậm chức của mình, ông bị truyền thông cánh tả bôi nhọ, liên tiếp phải đối mặt với các đòn vu khống, tấn công ác ý như “thông đồng Nga”, “hồ sơ Steele”, “luận tội”, v.v… tất cả đều nhằm hất ông khỏi chiếc ghế tổng thống. Trước nguy hiểm trùng trùng như vậy, Tổng thống Trump vẫn bình an vững vàng cho tới hôm nay, đó quả là một Thần tích.

Nhiều người tin rằng Tổng thống Trump là người được Thượng Đế lựa chọn để hoàn thành nốt sứ mệnh chưa trọn vẹn của Tổng thống Reagan, giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, giải thể các tổ chức hắc ám tà ác và quét sạch các phong trào cánh tả ở phương Tây, thức tỉnh mọi người có lương tri trên toàn thế giới quay về với truyền thống đạo đức và các giá trị phổ quát của nhân loại. 

Trong danh tác “Truyện Kiều”, cụ Nguyễn Du từng viết: “Ngẫm hay muôn sự tại Trời”. Câu thơ ấy không phải là tiếng thở dài bi ai chán nản, mà là sự đúc kết trí huệ nhân sinh. Con người sống ở thế gian cảm thấy mình rất có ‘khả năng’, có người thế lực rất lớn, tưởng “một tay che cả bầu trời”; nhưng trong con mắt của Trời Phật thì lại chỉ bé như hạt gạo. Bậc đại đức mang mệnh Trời ắt có Trời phù hộ, việc dữ hóa lành, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Tổng thống Trump phải chăng là một người như thế?

Tags:
Từng “bán mạng” làm việc trả nợ cho mẹ, nay Đàm Vĩnh Hưng tậu nhà liên tục, trải dài từ Việt Nam qua Mỹ

Từng “bán mạng” làm việc trả nợ cho mẹ, nay Đàm Vĩnh Hưng tậu nhà liên tục, trải dài từ Việt Nam qua Mỹ

Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người nhớ ngay đến danh xưng “Ông hoàng nhạc Việt” cùng khối tài sản khổng lồ, nhưng ít ai biết anh từng phải “ bán mạng” làm việc trả nợ cho mẹ ruột trong suốt 10 năm trời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất