Những người mới nhập cư cần cẩn trọng về chia sẻ, tiết lộ và cất giữ thông tin

Mọi người cần cẩn trọng về việc chia sẻ, tiết lộ và cất giữ thông tin tránh những trường hợp nguy hiểm

19:41 08/05/2023

Giả danh nghĩa là ai đó đã ăn ℭắρ  thông tin cá nhân của quý vị, ví dụ như số An Sinh Xã Hội hoặc số tài khoản ngân hàng. Họ có thể sử dụng thông tin này để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc làm một thẻ tín dụng đứng tên của quý vị. Giả danh là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Hãy tự bảo vệ cho mình bằng những cách sau:

- Nếu không thể thuộc lòng được số Social của mình thì các bạn cần ghi ra giấy, trên điện thọai, máy tính. nhưng với quy ước cọng, trừ 1 hoặc 2 cho 5 số đầu

Ví dụ: 123 45 6789 +1

Sẽ ghi: 234 56 6789 (+1)

- Chỉ cung cấp thông tin cá nhân của mình cho những người hoặc cơ sở kinh doanh nào mà quý vị biết rõ và tin tưởng, nhất là trên điện thoại hoặc Internet.

- Cất thẻ An Sinh Xã Hội ở nơi an toàn trong nhà. Đừng mang theo trong người.

- Chỉ mang theo những giấy chứng minh hoặc thẻ tín dụng nào cần thiết lúc đó. Cất những giấy tờ còn lại ở chỗ an toàn trong nhà.

- Xé vụn những giấy tờ hoặc mẫu đơn có thông tin cá nhân trước khi bỏ vào thùng rác.

- Chọn mật khẩu riêng cho từng tài khoản. Không dùng chung mật khẩu vì nó có thể khiến thông tin cá nhân của quý vị gặp rủi ro.

Để tự bảo vệ mình khỏi bị giả danh, quý vị hãy gọi Đường Dây Nóng về Tội Giả Danh của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang theo số 1-877-438-4338 hoặc truy cập www.consumer.ftc.gov/features/feature-0014-identity-theft.

PV

Tags:
Phương Thanh tuyên bố chờ Trấn Thành khởi kiện: “Sẽ có một số tình thân trong showbiz tan nát”

Phương Thanh tuyên bố chờ Trấn Thành khởi kiện: “Sẽ có một số tình thân trong showbiz tan nát”

Hiện tại, mạng xã hội xôn xao với dòng trạng thái của Phương Thanh khi tuyên bố chờ Trấn Thành kiện mình

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất