Thẻ xanh Mỹ 2 năm và thẻ xanh 10 năm: Những điều cần biết

Thẻ xanh 2 năm được cấp thông qua việc kết hôn hay theo diện đầu tư định cư. Trong khi đó, thẻ xanh 10 năm như là sự xác nhận của chính quyền liên bang để bạn được sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp.

22:54 07/08/2023

1. Cách thức để có thẻ xanh 2 năm:

Thẻ xanh 2 năm được cấp theo 2 cách phổ biến:

– Thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân mà thời gian kết hôn chưa đủ 2 năm.

– Thông qua việc đầu tư vào Mỹ theo diện visa đầu tư định cư (visa EB-5). Điều cần lưu ý là cho dù được cấp thẻ xanh 2 năm theo bất cứ cách nào, thì người có thẻ xanh 2 năm cũng phải đảm bảo tất cả các điều kiện theo Luật di trú để được cấp thẻ xanh 10 năm.

2. Những điều kiện cần có để được cấp thẻ xanh 10 năm:

Để được nộp đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm, hôn nhân của bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau:

– Bạn phải đảm bảo việc hôn nhân vẫn còn tồn tại sau 2 năm kể từ ngày kết hôn đối với người vợ/chồng mà bạn đã đăng ký kết hôn. Con bạn có thẻ xanh 2 năm theo bạn cũng được đứng chung đơn với bạn để xin cấp thẻ xanh 10 năm.

– Nếu bạn là đứa trẻ mà trước đó chưa có thẻ xanh 2 năm theo cha/mẹ bạn, thì nay khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, bạn có thể được thêm vào đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm với cha/mẹ bạn.

– Người có thẻ xanh 2 năm là người góa chồng, góa vợ nếu hôn nhân trước đó của bạn với người công dân Mỹ đã chết là thật.

– Bạn có thẻ xanh 2 năm, và hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ là thật nhưng bạn đã ly hôn trong thời gian 2 năm sống chung, thì bạn cũng được tự nộp đơn xin thẻ xanh.

– Hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ hay thường trú nhân là thật; tuy nhiên, bạn hay con bạn bị chính người công dân Mỹ hay thường trú nhân này ngược đãi, bạo hành hoặc bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn do chính người này gây ra.

3. Thủ tục nộp đơn để xin chuyển thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm:

– Người có thẻ xanh 2 năm phải cùng người vợ/chồng là công dân Mỹ hay thường trú nhân của họ đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm và nộp đến Sở Di trú. Người có thẻ xanh 2 năm trong trường hợp này phải nộp đơn trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn của thẻ xanh 2 năm.

– Nếu đã ly hôn với người vợ/chồng công dân Mỹ hay thường trú nhân, hay là góa vợ, góa chồng, hoặc là bị bạo hành, ngược đãi, thì được tự nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Người có thẻ xanh 2 năm trong trường hợp này có thể nộp đơn bất cứ lúc nào sau khi nhận được thẻ xanh 2 năm. Trong trường hợp này, người có thẻ xanh 2 năm phải cung cấp chứng cứ chứng minh việc gặp khó khăn nếu bị trục xuất về Việt Nam.

– Đứa trẻ cũng được đứng chung đơn với người cha/mẹ để xin thẻ xanh 10 năm nếu đứa trẻ cũng nhận được thẻ xanh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người cha/mẹ nhận được thẻ xanh 2 năm. Nếu đứa trẻ nhận được thẻ xanh 2 năm lâu hơn 90 ngày kể từ ngày người cha/mẹ nhận được thẻ xanh 2 năm, thì phải nộp đơn riêng để xin thẻ xanh 10 năm cho đứa trẻ.

– Trong trường hợp nộp đơn trễ hạn, thì người xin thẻ xanh 10 năm phải có giải trình, kèm với chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng hay nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không thể nộp đơn trong thời hạn quy định.

– Thẻ xanh 2 năm không được phép gia hạn, và đương nhiên mất hiệu lực sau thời hạn 2 năm được cấp. Bạn phải nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm trong vòng 90 ngày trước ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn. Thông thường, sau khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, Sở di trú sẽ gia hạn thời hạn cư trú của bạn thêm 1 năm để xem xét giải quyết việc cấp thẻ xanh 10 năm. Nếu Sở di trú từ chối đơn xin thẻ xanh 10 năm, thì việc gia hạn 1 năm cũng tự động mất hiệu lực, và bạn tự nguyện rời khỏi nước Mỹ hoặc sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

4. Lưu ý những nội dung mà Sở di trú thường quan tâm để xác định tính chân thực của việc kết hôn:

Sở Di Trú Mỹ cấp thẻ xanh 2 năm cho những thường trú nhân có điều kiện thông qua cách kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân nhằm mục đích để kỹ tra xem liệu hôn nhân của họ là thật hay giả. Việc kiểm tra thật hay giả thông thường trả qua 2 giai đoạn sau:

Trong khi phỏng vấn:

Sở Di trú thường sẽ hỏi những nộp dung sau đây:

– Các nội dung khai trong đơn bảo lãnh và đơn xin thẻ xanh, bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, … của người bảo lãnh và người được bảo lãnh;

– Giờ giấc làm làm việc, sinh hoạt của vợ chồng;

– Những đặc điểm cơ thể của vợ chồng, mà theo lẽ thông thường, đã là vợ chồng thật sự, thì phải biết được;

– Thông tin về những người thân trong gia đình của vợ chồng, như cha mẹ, anh chị em, con cháu, …

– Thông tin về những người làm chứng, và bạn bè của vợ chồng;

Trước hoặc sau khi phỏng vấn:

Thông thường, nếu trong khi phỏng vấn, Sở Di Trú nhận định hồ sơ là rõ ràng và đầy đủ chứng cứ, thì Sở Di Trú sẽ quyết định cấp ngay thẻ xanh 10 năm. Tuy nhiên, do hiện nay tình trạng khách du lịchdu học sinh Việt Nam sử dụng việc kết hôn giả để ở lại Mỹ quá nhiều, nên Sở di trú thường không quyết định cấp thẻ xanh 10 năm ngay trong khi phỏng vấn, mà sẽ thực hiện việc xem xét, kiểm tra lại trước khi quyết định cấp thẻ xanh 10 năm. Việc kiểm tra thường được thực hiện trước và sau khi phỏng vấn thông qua những cách phổ biến và nội dung sau đây:

– Gọi điện thoại bất ngờ cho người thân trong gia đình;

– Gọi điện thoại bất ngờ cho người làm chứng hay bạn bè;

– Bất ngờ viếng thăm và kiểm tra thực tế tại nhà bạn ở;

PV

Tags:
Gửi đến Việt kiều: Những người đang nằm mình trên 1 góc giường nào đó ở nước ngoài, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp

Gửi đến Việt kiều: Những người đang nằm mình trên 1 góc giường nào đó ở nước ngoài, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp

Đừng khóc, đừng buồn, hãy mạnh mẽ lên. Cuộc sống vất vả. Nhưng hãy cố gắng để mình của ngày hôm nay trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất