Home  » 
MC Kỳ Duyên: Tôi ở khu giàu có nhất miền Nam California

MC Kỳ Duyên: Tôi ở khu giàu có nhất miền Nam California

Ngoài việc dạy con sự tự lập, dạn dĩ, MC Kỳ Duyên còn đề cao việc dạy hai con tính sẻ chia, lòng thương người.