Vợ chồng Việt - Mỹ giữ hôn nhân bằng kiểm điểm cuối năm

Vợ chồng Việt - Mỹ giữ hôn nhân bằng kiểm điểm cuối năm

Từng khó chịu về những tật xấu của bạn đời nhưng sau khi áp dụng "hội nghị kiểm điểm cuối năm", cả William và Mỹ Linh đều nhận ra người kia là một nửa hoàn hảo.