Những điều cần biết về giấy phép kinh doanh, giấy phép địa phương và đăng kí thuế tại California

Giấy phép kinh doanh, giấy phép địa phương và thủ tục đăng ki thuế đều là những điều rất cần thiết cho những người muốn kinh doanh tại bang California. Dưới đây là sẽ những thông tin hướng dẫn cụ thể về từng danh mục nêu trên.

22:00 08/05/2017

1) Đăng ký thuế

Số nhận dạng người sử dụng (Employer Identification Number - EIN): Tất cả các nhà tuyển dụng có nhân viên, bao gồm cả đối tác kinh doanh và các công ty, phải được chỉ định một số nhận dạng nhân viên (EIN) hoặc ID thuế sử dụng lao động từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đôi khi được gọi là mẫu SS-4 .

Sở thuế vụ Hoa Kỳ

Số điện thoại liên hệ ở Hoa Kỳ: 1-800-829-4933

Đăng ký thuế California: Những doanh nghiệp hoạt động trong tiểu bang California được yêu cầu để đăng ký thêm số giấy phép kinh doanh, giấy phép địa phương hoặc giấy phép cụ thể cho các mục đích thuế khác nhau. Ví dụ về những khoản này bao gồm khấu trừ thuế thu nhập, giấy phép bán hàng của người bán, thuế sử dụng và thuế bảo hiểm thất nghiệp. Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Thuế California để biết thêm thông tin cụ thể về nghĩa vụ thuế của chủ doanh nghiệp và thủ tục đăng ký.

2) Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh tổng quát: Cơ sở dữ liệu của CalGold cung cấp các thông tin cụ thể về kinh doanh liên quan đến các yêu cầu về giấy phép và yêu cầu đăng ký thông qua một loạt các liên kết liên kết và thông tin liên lạc.

3) Giấy phép địa phương

Chính quyền địa phương trong khu vực của bạn, chẳng hạn như thành phố hoặc hạt của bạn, có thể yêu cầu giấy phép và chứng nhận cụ thể. Mỗi khu vực có thể có các quy định riêng. Dưới đây là một số giấy phép phổ biến nhất mà bạn có thể cần.

- Giấy phép cảnh báo

- Giấy phép xây dựng

- Giấy phép kinh doanh và / hoặc Giấy phép khai thuế

- Giấy phép Y tế

- Giấy phép lao động

- Giấy phép khai thác

- Giấy phép phân vùng

4) Nộp hồ sơ

Các doanh nghiệp hoạt động như các tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), một công ty hợp danh (hoặc là trách nhiệm giới hạn hay trách nhiệm hữu hạn) hoặc là tổ chức phi lợi nhuận cần phải đăng ký với tiểu bang. Mẫu đơn và đơn xin có thể tìm thấy ở đây: http://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/forms/

Các doanh nghiệp tuyên bố chủ sở hữu duy nhất không cần phải đăng ký với tiểu bang. Tuy nhiên, tại California, các chủ sở hữu duy nhất có nhu cầu kinh doanh dưới tên khác với tên hợp pháp của chủ sở hữu sẽ phải đệ trình DBA (xem bước  5 dưới đây)

5) Làm đơn kinh doanh dưới một tên khác (DBA)

Nộp đơn dưới một tên khác cho phép tạo ra một tên doanh nghiệp sau đó tách biệt với tên pháp lý của bạn. Đây được gọi là Doing Business As, hoặc DBA. Các chủ sở hữu duy nhất có nhu cầu kinh doanh dưới tên doanh nghiệp hoặc công ty khác với tên hợp pháp của chủ sở hữu sẽ phải gửi một khác cho người quản lý hạt của quận tại cơ quan thư ký hạt của họ. Các công ty hợp danh, các công ty hay LLC cũng có thể chọn nộp DBA.

6) Yêu cầu của nhà tuyển dụng

Có một số yêu cầu đăng ký đối với các doanh nghiệp có nhân viên:

- Khấu trừ thuế thu nhập: IRS yêu cầu hồ sơ thuế lao động được giữ ít nhất bốn năm. Tổng quan về trách nhiệm của người sử dụng lao động liên quan đến việc khấu trừ thuế liên bang được cung cấp trong ấn phẩm Hướng dẫn thuế của thà tuyển dụng IRS.

+ Thuế lợi tức liên bang (Mẫu W-4): Tất cả nhân viên phải điền một giấy chứng nhận miễn giảm cho người sử dụng lao động của họ (Mẫu W-4) vào đúng ngày hoặc trước ngày bắt đầu làm việc của họ. Người sử dụng lao động sau đó chịu trách nhiệm nộp W-4 cho IRS để xác minh.

+ Bảng lương và tiền lương liên bang (Mẫu W-2): Người sử dụng lao động phải báo cáo hàng năm cho IRS thông tin về tiền lương và thuế đã được giữ lại cho tất cả nhân viên. Báo cáo này được nộp bằng mẫu W-2, bảng lương và thuế. Một W-2 phải được hoàn thành cho mỗi nhân viên vào ngày 31 tháng 1 mỗi năm. Bản sao A của Mẫu W-2 phải được gửi cho Cục Quản lý An sinh Xã hội (SSA) để báo cáo mức lương của nhân viên cho năm trước đó. Các hướng dẫn và thông tin nộp đơn W-2 của người sử dụng lao động bổ sung do Cơ quan An sinh Xã hội cung cấp.

+ Thuế Nhà nước: Yêu cầu khấu trừ thuế của tiểu bang thay đổi tùy theo vị trí của nhân viên. Hãy đến cơ quan thuế tiểu bang của bạn để biết thêm thông tin. Các doanh nghiệp California phải đăng ký với Bộ phát triển việc làm (EDD) để nộp báo cáo và nộp thuế.

- Chứng nhận hợp lệ của nhân viên (Mẫu I-9): Luật liên bang quy định người sử dụng lao động phải xác minh tình trạng làm việc tại tất cả nhân viên thuê sau ngày 6 tháng 11 năm 1986. Bằng chứng về đủ điều kiện để làm việc tại Hoa Kỳ phải được hoàn thành trong vòng ba ngày kể từ ngày thuê bằng cách hoàn thành điều kiện mẫu xác minh, thường được gọi là mẫu I-9. Mẫu I-9 phải được hoàn thành cho cả công dân và người không phải là công dân.

- Báo cáo thuê mới: Người sử dụng lao động phải liệt kê tất cả nhân viên mới và thuê lại trong vòng 20 ngày kể từ ngày thuê. Thông tin này nên được đệ trình thông qua Chương trình Báo cáo thuê mới của Tiểu bang California.

- Yêu cầu bảo hiểm: Tiểu bang California yêu cầu các doanh nghiệp phải mang theo một số loại bảo hiểm nhất định. Bộ phát triển việc làm (EDD) điều hành bảo hiểm thất nghiệp của California và bảo hiểm khuyết tật cũng như khấu trừ thuế và thu nhập.

+ Bảo hiểm tàn tật: Trợ cấp bảo hiểm tàn tật tạm thời cung cấp thanh toán cho người lao động, nếu cần, do bệnh hoặc thương tật không liên quan tới công việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế này từ lương nhân viên và báo cáo thuế cho nhà nước. Thông tin thêm về các loại bảo hiểm tàn tật khác nhau có thể tìm thấy tại trang web bảo hiểm khuyết tật bang.

+ Bảo hiểm thất nghiệp thuế: Các doanh nghiệp phải trả trợ cấp thất nghiệp cho nhân viên đủ điều kiện. Thông tin thêm về trợ cấp thất nghiệp có thể được tìm thấy trên trang Thất nghiệp của Phòng Phát triển việc làm Tiểu bang California.

+ Bảo hiểm bồi thường cho người lao động: Yêu cầu bồi thường của Người lao động có thể được nộp bởi những nhân viên bị thương trong công việc. Bộ Quan hệ Lao động California cung cấp một danh sách các câu hỏi thường gặp liên quan đến bảo hiểm bồi thường cho người lao động cho người sử dụng lao động.

Ngọc Ánh/sba.com
California: Dự luật tăng thuế xăng và phí cơ giới hàng năm lên 5.2 tỷ USD được thông qua

California: Dự luật tăng thuế xăng và phí cơ giới hàng năm lên 5.2 tỷ USD được thông qua

Người sử dụng xe máy tại California sẽ bắt đầu phải trả thuế xăng dầu cao hơn kể từ ngày 1/11 dưới bộ luật vừa được Thống đốc Jerry Brown thông qua vào thứ Sáu, để cung cấp 5.2 tỷ USD hàng năm cho công tác sửa chữa cầu đường và các tuyến đường lớn mở rộng của bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất