Home  » 
Đời Sống  » 
Vì sao tiếp viên luôn yêu cầu dựng thẳng lưng ghế khi máy bay cất, hạ cánh?

Vì sao tiếp viên luôn yêu cầu dựng thẳng lưng ghế khi máy bay cất, hạ cánh?

Đi máy bay, nhiều người không hiểu vì sao tiếp viên luôn yêu cầu hành khách dựng thẳng lưng ghế vào thời điểm cất cánh và hạ cánh.