Du học sinh... vòng quay đi làm, đóng học phí

Du học sinh... vòng quay đi làm, đóng học phí

Bài viết này được viết hoàn toàn dựa trên góc nhìn chủ quan cá nhân, mình viết dựa trên hành trình phát triển của bản thân mình, cộng với những gì mình thấy và quan sát được (từ những người bạn của mình) một vấn đề mà hầu như ai cũng gặp, ai cũng bị, nhưng chẳng mấy ai viết về nó.

Đầu 2 3 4 5 6 7