Ông Trump đề xuất cấp thẻ xanh cho du học sinh tốt nghiệp tại Mỹ

Ông Trump đề xuất cấp thẻ xanh cho du học sinh tốt nghiệp tại Mỹ

Ông Trump đề xuất những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học ở Mỹ nên được tự động cấp thẻ xanh, tạo điều kiện ở lại quốc gia này.