Cả gia đình Mỹ bị bắt cóc: Bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Cả gia đình Mỹ bị bắt cóc: Bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Trên thế giới có rất nhiều người lên tiếng là đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả là trường hợp của gia đình Reed ở Mỹ vào những năm 1960.