Bài học đắt giá Mỹ rút ra từ chiến trường Ukraine

Bài học đắt giá Mỹ rút ra từ chiến trường Ukraine

Chứng kiến cuộc chiến tiêu hao khốc liệt ở Ukraine, Lầu Năm Góc nhận ra họ phải thay đổi phương thức tác chiến để không quá phụ thuộc vào công nghệ dẫn đường.